Privacy Policy Kitagawa
kitagawa
Kitagawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI-/-

Zakres-/-

Niniejsza strona zawiera informacje o tym w jaki sposób obchodzimy się lub zamierzamy obchodzić się z twoimi danymi OSOBOWYMI kiedy korzystasz z naszej strony internetowej lub zapisujesz się na nasz biuletyn.-/-

-/-

Wstęp do ochrony danych-/-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – nakłada na nas obowiązek poinformowania cię o tym w jaki sposób i dlaczego używamy twoich danych. Uznajemy nasze obowiązki i twoje prawa zawarte w RODO.-/-

-/-

Niniejsza Polityka Prywatności informuje w jaki sposób my, Kitagawa Europe Limited, (KEL), uzyskujemy, przechowujemy i użytkujemy twoje osobiste dane kiedy korzystasz lub wchodzisz na naszą stronę www.kitagawa.global lub kitagawaeurope.com  i jej funkcje, kiedy kontaktujesz się z nami bezpośrednio przez email, telefon, pisemnie lub przez media społecznościowe, kiedy zamawiasz towary i usługi lub innymi sposobami poprzez które przekazujesz nam swoje dane osobiste.-/-

Gdy jest to dopuszczalne lub prawo na to zezwala, możemy również otrzymać informacje o  tobie od stron trzecich, takich jak  nasze oddziały, partnerzy biznesowi, agencje kredytowe lub agencje kontroli oszustw. Zbieramy również informacje o użytkowaniu naszych stron internetowych za pomocą cookies i  podobnych technik. Więcej szczegółów o sposobach w jakich używamy cookies i podobnych technologii  w celu zbierania informacji o tobie znajdziesz w  naszej polityce cookies. Możesz uzyskać dostęp do informacji o naszej polityce cookies poprzez link www.kitagawa.global/en/cookies

-/-

 

-/-

Twoje Dane Osobiste, które zbieramy lub uzyskujemy-/-

Do rodzaju informacji, które zbieramy o tobie mogą należeć następujące informacje:

- Twoje imię i nazwisko-/-

- Twój adres email-/-

- Twój adres-/-

- Twój numer telefonu-/-

-  Informacje  dotyczące twoich płatności (np.  szczegóły o twojej karcie kredytowej lub debetowej);-/-

- Informacje o twoim komputerze (np. twój adres IP i rodzaj przeglądarki);-/-

- Informacje o tym w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej

 (np. które strony oglądasz, czas ich oglądania i na co klikasz);-/-

- Informacje o numerze twojego  urządzenia mobilnego-/-

-  Informacje zwrotne i opinie, które nam dostarczasz poprzez  nasze zapytania ofertowe lub formularze kontaktowe przetwarzane  w celu odpowiedzi na twoje zapytania i skargi i aby pomóc nam w ocenie jakości i spójności naszych usług.-/-

Możemy również używać informacji, które posiadamy o tobie w celu stworzenia profilu o tobie, w celu segmentacji naszej bazy danych i w celu bezpośredniego marketingu, w tym przesyłania ci materiałów marketingowych lub promocyjnych.-/-

Informacje, które otrzymamy od stron trzecich to ogólnie rzecz biorąc będzie twoje imię i nazwisko i szczegóły kontaktowe, ale mogą być to również  wszelkie informacje dodatkowe, w tym (lecz nie tylko) wszystkie rodzaje danych podane powyżej.-/-

-/-

-/-

Możemy również uzyskać informacje o tobie z pewnych publicznie dostępnych źródeł, w tym (lecz nie wyłącznie) internetowych  baz danych,    katalogów firm, publikacji medialnych, mediów społecznościowych, stron internetowych i innych publicznie dostępnych źródeł.-/-

-/-

Prosimy by wziąć pod uwagę, iż istnieją okoliczności, w których będziemy mogli nie dostarczyć ci informacji  zawartej w Polityce Prywatności np. jeśli już te informacje posiadasz.-/-

-/-

Również, jeśli uzyskamy informacje o tobie ze źródła innego niż od ciebie, nie będziemy zobligowani do udzielenia ci pewnych informacji zawartych w Polityce Prywatności jeśli:-/-

- Posiadasz już tę informację-/-

- Dostarczenie ci tej informacji okaże się niemożliwe  lub będzie wymagało nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku;-/-

- Jesteśmy zobligowani  na mocy prawa UE lub prawa państw członkowskich UE do uzyskania lub ujawnienia informacji, co zapewni odpowiednie środki ochrony twoich uzasadnionych interesów;-/-

Lub-/-

- Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia poufności informacji w wyniku zobowiązania do tajemnicy zawodowej podlegającej prawu UE lub prawu państw członkowskich UE.-/-

Podstawa prawna do przetwarzania:-/-

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes pozwalający nam na promowanie, rozwijanie i  osiąganie rozwoju naszego biznesu poprzez sprzedaż wyrobów, usług jak też i umożliwia poprawę usług klienta.-/-

-/-

 

-/-

Biuletyn, marketing i oferty; możemy przesyłać do ciebie bezpośrednie materiały emailem, których nie zamawiałeś, ale wyłącznie gdy o nie poprosiłeś, w ten sposób wyrażając zgodę na ich przesłanie lub jeśli mają one związek z produktami i usługami podobnymi do tych, które zakupiłeś w przeszłości lub co do których wyraziłeś  zainteresowanie.-/-

Ujawnianie, dzielenie się i przekazywanie twoich danych osobowych:-/-

Poniżej wymieniliśmy grupy Organizacji, którym możemy ujawnić wyłącznie niezbędne informacje o tobie. Uważamy, iż leży to w naszym uzasadnionym interesie.-/-

Organizacja

Cel

własna

W celu wypełnienia naszych CRM i programu emailowego

Banki, Firmy płatności kart, poczty, partnerzy detaliczni

W celu wypełnienia zamówienia złożonego w KEL.

-/-

Przechowywanie danych-/-

Będziemy przechowywać dane o tobie w naszych systemach danych tylko tak długo jak długo będzie to potrzebne, co głównie dotyczy następujących sytuacji:-/-

-  jeśli będziesz nadal korzystał z naszych usług, będziemy przechowywać i przetwarzać informacje o tobie. Konta użytkowników są automatycznie zawieszane  gdy są bezczynne (tzn. użytkownicy nie zalogowali się i / lub nie otwarli naszego biuletynu lub innych emaili) przez okres Dwóch lat. Konta nieaktywne są utrzymywane w naszych Systemach Danych Biznesowych bezterminowo.-/-

-/-

-/-

- Będziemy przechowywać informacje dotyczące twojej interakcji z naszą komunikacją elektroniczną ilekroć dane będą dla nas istotne jeśli: a)  dana osoba nadal pracuje: b) jest ona zainteresowana produktami KEL: c) produkty KEL pozostają ważne dla ich organizacji.

- Kiedy dane osobowe zostają  usunięte z bazy danych KEL, zachowujemy dokumentację  w celu zapasu /back-up/, która będzie używana wyłącznie w przypadku wystąpienia  zasadniczych biznesowych problemów.-/- 

- Dane osobowe powiązane z roszczeniami  ubezpieczeniowymi będą przechowywane bezterminowo.-/-

Zachowujemy prawo do ponownej oceny naszej polityki przechowania danych.-/-

-/-

Twoje prawa:

RODO daje ci pewne prawa („prawa do informacji’), które przedstawiamy poniżej :-/-

Prawo dostępu:-/-

Masz prawo dostępu do informacji o tobie lub związanych z tobą, posiadanych przez nas. Jeśli chciałbyś skorzystać z tego prawa, powinieneś się z nami skontaktować stosując poniżej podane dane do kontaktów:-/-

Prawo dostępu i przenoszenia danych

Masz prawo dostępu do informacji o tobie lub ciebie dotyczącej, którą posiadamy, Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Prawo do sprostowania lub usunięcia

Jeśli uważasz, iż jakiekolwiek dane o tobie, które posiadamy są niedokładne, masz prawo poprosić nas o poprawienie lub sprostowanie ich. Masz również prawo do poproszenia nas o usunięcie informacji o tobie jeśli wykażesz, iż informacje, które posiadamy nie są już nam potrzebne, lub wycofać  zgodę, w oparciu o którą przetwarzamy twoje dane lub jeśli uważasz, iż przetwarzamy twoje dane niezgodnie z prawem. Twoje prawo do poprawienia lub sprostowania danych rozciąga się na osoby, którym ujawniliśmy twoje dane i poweźmiemy wszelkie rozsądne kroki by poinformować osoby, którym udostępniliśmy twoje dane o twojej prośbie o usunięcie ich.

-/-

-/-

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo prosić nas o powstrzymanie się od przetwarzania twoich danych jeśli podważasz ich dokładność lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem a ty sprzeciwiasz się by je usunąć lub gdy nie potrzebujemy już twoich danych ale tobie potrzebne jest abyśmy je posiadali w celu złożenia, wykonania lub obrony jakiś roszczeń prawnych lub jesteśmy w sporze dotyczącym legalności przetwarzania twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwu  wobec naszego przetwarzania twoich danych osobowych gdy podstawą przetwarzania są nasze uzasadnione interesy w tym, lecz nie wyłącznie, bezpośredni marketing i profilowanie.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest oparte o zgodę.

Prawo do skargi

Masz również prawo do złożenia zażalenia co do tego w jaki sposób obchodzimy się z twoimi danymi do Biura Komisarza ds. Informacji /UK Information Commissioner’s Office/ w Zjednoczonym Królestwie.

-/-

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o swoich prawach prosimy o kontakt z nami korzystając z poniżej podanych danych: Kitagawa Europe Ltd., Unit 1, The Headlands, Downton, Salisbury SP5 3JJ.-/-

-/-

 

Poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem oryginalnym w języku angielskim.

Żory, 6 czerwca 2018.

Numer Repertorium: 462/ 2018.