Zásady ochrany osobních údajů
kitagawa
Kitagawa

Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Rozsah
Na této stránce naleznete informace o tom, jak zpracováváme nebo zamýšlením zpracovávat vaše osobní údaje, když používáte naši webovou stránku a registrujete se pro zasílání novinek.

Úvod do ochrany dat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - obecné nařízení o ochraně údajů ("GDPR") - nás zavazuje poskytnout informace o tom, jak a proč používáme vaše údaje. Uznáváme naše závazky a vaše zákonná práva stanovená v GDPR.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jakým způsobem my, společnost Kitagawa Europe Limited (KEL), získáváme, uchováváme a používáme vaše osobní údaje při vašem používání nebo vaší interakci s našimi webovými stránkami www.kitagawa.global nebo kitagawaeurope.com a jejími funkcemi, když nás kontaktujete přímo prostřednictvím e-mailu, telefonu, písemně nebo prostřednictvím sociálních médií, při objednávání zboží a služeb nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým nám poskytnete osobní údaje.
Pokud to zákon povoluje, můžeme o vás obdržet informace od třetích stran, jako jsou například obchodní partneři, agentury pro kontrolu úvěrů a podvodů. Shromažďujeme také informace o používání našich webových stránek prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Naše zásady používání cookies uvádí více informací o tom, jak pomocí cookies a podobných technologií shromažďujeme o vás informace. Naše zásady používání cookies si můžete prostudovat prostřednictvím tohoto odkazu www.kitagawa.global/cs/cookies

 

Osobní informace, které od vás dostáváme, nebo shromažďujeme

 

Informace, které o vás shromažďujeme, můžou obsahovat například:

 

Můžeme také použít informace, které o vás máme, abychom vytvořili váš profil, abychom mohli roztřídit naši databázi a pro účely přímého marketingu, včetně zasílání marketingových a propagačních materiálů.

 

 

Informace, které získáme od třetích stran, budou obecně vaše jméno a kontaktní údaje, ale mohou obsahovat jakékoliv další informace, které nám tyto třetí strany poskytují, včetně (ale nikoliv výhradně) informací uvedených v seznamu výše.

 

Můžeme také získat vaše osobní informace z určitých veřejně přístupných zdrojů, včetně (mimo jiné) online databází zákazníků, obchodních adresářů, mediálních publikací, sociálních médií, webových stránek a dalších veřejně přístupných zdrojů.

 

Vezměte prosím na vědomí, že existují okolnosti, za kterých nemůžete vyžadovat poskytnutí informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, například pokud již tyto informace máte.

 

Kromě toho, pokud o vás získáváme osobní informace z jiného zdroje než od vás, nemusíme vám poskytovat určité informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů, pokud:

 

 

 

 

Právní základ pro zpracování:
Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem, který nám umožňuje propagovat, rozvíjet a dosahovat růstu našeho podnikání prostřednictvím prodeje produktů, služeb a umožnit posílení služeb zákazníkům.

 

Newslettery, marketing a nabídky vám můžeme posílat jako nevyžádané přímé e-maily, ale pouze pokud jste o to požádali, a proto udělujete svůj souhlas, nebo pokud se týká produktů a služeb podobných těm, které jste si zakoupili při předchozích příležitostech nebo kdy jste o ně projevili zájem.

 

 

Zveřejnění, sdílení a přenos vašich osobních údajů:
Níže uvádíme skupiny organizací, kterým můžeme předávat informace o vás. Cítíme, že to je v našich oprávněných zájmech.

 

Organizace

Účel

Vnitřní

Pro naplnění našeho CRM software a e-mailového programu.

Banky, společnosti operující s platebními kartami, mailingové služby, obchodní partneři

 

Splnění vaší objednávky, kterou jste u naší firmy zadali

 

 

 

Zachování dat:
Informace o vás budeme uchovávat v našich datových systémech pouze tak dlouho, dokud je musíme držet, což je především následující:

 

 

Vyhrazujeme si právo přehodnotit naše zásady uchovávání údajů. Pokud je rozhodnuto o prodloužení doby uchovávání, budeme vás informovat.

 

Vaše práva
GDPR vám uděluje určitá práva ("informační práva"), která shrnujeme níže:
Právo přístupu:
Máte právo na přístup k informacím, které o vás držíme nebo které se vás týkají. Chcete-li toto právo uplatnit, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů:

 

Právo na přístup a přenositelnost dat

Máte právo na přístup k informacím, které o vás držíme nebo které se vás týkají. Pokud byste chtěli toto právo uplatnit, kontaktujte nás.

Právo na opravu nebo vymazání.

Pokud máte pocit, že veškeré údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, máte právo nás požádat o opravu. Máte také právo požádat nás o smazání informací o vás, kde můžete prokázat, že údaje, které uchováváme, již nepotřebujeme, nebo pokud odvoláte souhlas, na kterém je založeno naše zpracování těchto dat, nebo pokud máte pocit, že jsme vaše data zpracovávali protiprávně. Vaše právo na opravu a výmaz se vztahuje na každého, komu jsme zpřístupnili vaše osobní údaje a my podnikneme veškeré přiměřené kroky s cílem informovat ty, s nimiž jsme sdíleli vaše údaje, o vaší žádosti o vymazání.

Právo na omezení zpracování.

Máte právo požadovat, abychom upustili od zpracování vašich údajů v případě, že zpochybňujete jejich přesnost nebo se jedná o protiprávní zpracování a nesouhlasíte s vymazáním, nebo kde již nemusíme vaše údaje uchovávat, ale chcete, abychom je uchovali pro případ uplatňování, nebo obhajování jakýchkoliv právních nároků, nebo jsme v rozporu se zákonností zpracování vašich osobních údajů.

Právo na námitku.

Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů, kde jsou základem zpracování naše oprávněné zájmy, mimo jiné i přímý marketing a profilování.

Právo na odnětí souhlasu.

Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu.

Právo na stížnost.

Máte také právo podat stížnost na jakýkoli aspekt způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje u Britského úřadu pro informace, který lze kontaktovat na adrese ico.org.uk

 

Pokud se chcete dozvědět více o svých právech, kontaktujte nás na adrese níže:
Kitagawa Europe Ltd, Unit 1, The Headlands, Downton, Salisbury SP5 3JJ