Privacy Policy Kitagawa
kitagawa
Kitagawa

Privacy policy

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatókör

Ezen az oldalon minden információt megtalál azzal kapcsolatban, hogy vállalatunk hogyan kezeli vagy hogyan szándékozik kezelni az Ön SZEMÉLYES adatait, ha a weboldalunkat böngészi és feliratkozik a hírlevelünkre.

 

Adatvédelem – Bevezetés

Az Európai Parlament (EU) 2016/679 számú – GDPR (General Data Protection Regulation) – általános adatvédelmi rendelete kötelez minket arra, hogy tájékoztassuk Önt, hogy milyen módon és milyen célra használjuk fel adatait. Cégünk teljesíti a GDPR rendelet által ránk rótt kötelezettségeket, és tiszteletben tartja az Önre ruházott törvényes jogokat.

 

Adatvédelmi szabályzatunkban ismertetjük, hogy a Kitagawa Europe Limited (KEL) vállalatnál hogyan gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel az Ön személyes adatait, ha www.kitagawa.global vagy kitagawaeurope.com weboldalunkat használja, ha e-mailen, telefonon, írásban vagy közösségi médián keresztül kapcsolatba lép velünk, ha termékeket és szolgáltatásokat rendel tőlünk, vagy bármilyen egyéb olyan esetben, amikor személyes információkat oszt meg velünk.

Ahol a törvény engedi vagy feljogosít minket, harmadik féltől is kaphatunk információkat Önről, például leányvállalatainktól, üzleti partnereinktől, illetve hitel- és csalásellenőrző ügynökségektől. Weboldalaink használatáról sütik („cookie”) és hasonló technológiák alkalmazásával is gyűjtünk információkat. Süti szabályzatunk további információkat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogyan gyűjtünk Önről adatokat a sütik és hasonló technológiák használatával. Süti szabályzatunkat ezen a címen tekintheti meg: www.kitagawa.global/en/cookies.

 

Az Önről gyűjtött vagy kapott személyes információk

 

Az Önről gyűjtött információk például az alábbi adatokat tartalmazhatják:

 

Az Önről tárolt információk felhasználásával létrehozhatjuk profilját adatbázisunk szegmentálásához, továbbá felhasználhatjuk adatait közvetlen értékesítési célokra, például értékesítési- és reklámanyagokat küldhetünk az Ön számára.

 

A harmadik felektől kapott információk általában az Ön nevét és kapcsolatfelvételi adatait tartalmazzák, de szerepelhet köztük bármilyen további adat is, például, de nem kizárólag a fenti listában szereplő információtípusok bármelyike.

 

Bizonyos nyilvánosan elérhető forrásokból is hozzájuthatunk Önnel kapcsolatos információkhoz, például, de nem kizárólag online ügyféladatbankokból, szakmai címjegyzékekből, médiamegjelenésekből, a közösségi médiából, weboldalakról és más nyilvánosan hozzáférhető forrásokból.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények esetén nem vagyunk kötelesek megosztani Önnel a jelen Adatvédelmi szabályzatban szereplő információkat, például ha Ön már rendelkezik ezekkel az információkkal.

 

Továbbá abban az esetben, ha személyes adataihoz nem Öntől, hanem más forrásból jutottunk hozzá, vállalatunk nem köteles megosztani Önnel a jelen Adatvédelmi szabályzatban szereplő bizonyos információkat, ha:

 

vagy

 

 

Az adatkezelés jogi alapja:

A személyes adatok kezelésének jogi alapját törvényes érdekünk, azaz üzleti tevékenységünk hirdetése, fejlesztése és növelése képezi, termékeink és szolgáltatásaink eladása, valamint fogyasztói szolgáltatásaink javítása által.

 

Hírleveleket, hirdetéseket és ajánlatokat közvetlenül, kéretlen e-mail anyag formájában csak akkor juttathatunk el Önnek, ha Ön abba beleegyezett, vagy ha azok korábban Ön által megvásárolt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, illetve olyan termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, amelyek iránt érdeklődését fejezte ki.

 

Személyes adatok közzététele, megosztása és átvitele:

Az alábbiakban felsoroljuk azon szervezetek csoportjait, akikkel megoszthatjuk az Önre vonatkozó információkat, kizárólag a szükséges mértékben. Úgy érezzük, hogy az adatok megosztása törvényes érdekünk.

 

Szervezet

Cél

Vállalaton belül

CRM és e-mail programunk teljesítése.

 

Bankok, bankkártyás fizetési szolgáltatók, csomagküldő cégek, kiskereskedelmi partnerek

 

A KEL vállalathoz leadott rendelések teljesítése.

 

 

Az adatok megőrzése:

Adatrendszereinkben addig őrizzük meg az Önnel kapcsolatos adatokat, ameddig szükségünk van rájuk, azaz jellemzően az alábbiak szerint:

Fenntartjuk a jogot adatmegőrzési politikánk újraértékelésére. Ha az adatmegőrzési időtartamok kiterjesztésére vonatkozó döntés születik, arról tájékoztatni fogjuk Önt.

 

 

Az Ön jogai:

A GDPR rendelet bizonyos jogokat (információs jogokat) biztosít az Ön számára, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze:

Hozzáférés joga:

Joga van hozzáférni az általunk tárolt, Önre vonatkozó adatokhoz. Ha szeretne élni ezzel a jogával, akkor az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Hozzáférés joga és adathordozhatóság.

Joga van hozzáférni az általunk tárolt, Önre vonatkozó adatokhoz. Ha szeretne élni ezzel a jogával, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.

Helyesbítés és törlés joga.

Ha Ön szerint az általunk Önről tárolt adatok bármelyike pontatlan, jogában áll kérni, hogy kijavítsuk vagy helyesbítsük. Azt is jogában áll kérni, hogy töröljük az Önre vonatkozó információkat, amennyiben igazolja, hogy az adatokra már nincsen szükségünk, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező jóváhagyást, vagy ha Ön szerint törvénytelenül kezeljük az adatait. A helyesbítési és törlési jog bármilyen olyan személyre kiterjed, akivel megosztottuk az Ön személyes adatait, és megteszünk minden észszerű lépést annak érdekében, hogy tájékoztassuk az Ön törlési kérelméről azokat, akik az adatokhoz hozzájutottak.

Adatkezelés korlátozásának joga.

Jogában áll kérni, hogy korlátozzuk az adatok kezelését, ha Ön szerint azok pontossága vitatható, vagy az adatkezelés törvénytelen és Ön ellenzi az adatok törlését, vagy ha már nincs szükségünk az Önre vonatkozó adatokra, de Ön igényli őket bármilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha személyes adatainak általunk történő kezelésének törvényessége jogvita tárgyát képezi.

Tiltakozási jog.

Jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja törvényes érdekünk, ideértve többek között a közvetlen értékesítést és profilalkotást is.

Beleegyezés visszavonásának joga.

Jogában áll visszavonni személyes adatainak kezelésére vonatkozó beleegyezését abban az esetben, ha az adatkezelés beleegyezésen alapul.

Panaszjog.

Jogában áll panaszt benyújtani az adatkezelésről bármely tekintetben az Egyesült Királyság adatvédelmi biztosi hivatalának, amely az ico.org.uk címen érhető el.

 

Ha szeretne további tájékoztatást kérni a jogait illetően, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:

Kitagawa Europe Ltd, Unit 1, The Headlands, Downton, Salisbury SP5 3JJ