MK200: nová řada otočných stolů- začátek modernizace standardní řady | Kitagawa
kitagawa
Kitagawa

MK200: nová řada otočných stolů- začátek modernizace standardní řady

                                                MK200 Rotary Table - Strong & Compact

Čtvrtá osa MK200 je synonymem progresivní konstrukce, která splní budoucí požadavky, které průmysl bude klást na moderní 4. osy. Cílem konstruktérů od Kitagawy bylo vylepšit standardní řadu otočných stolů ve třech oblastech:

 

- výkon

- montáž

- širší výběr rotačních spojek
 

Výkon

Zpevňovací moment 4. osy MK200 vzrostl na 570 Nm proti současnému typu MR200 s 350 Nm- tedy nárůst o 60 %. Dále má MK200 o 10 % menší šířku (155 mm) než MR200 a naopak větší průchozí díru (Ø70 vs. Ø45).

Využitím nových výrobních procesů svařování třením a jejich kombinací s mnoholetými zkušenostmi s konstrukcí otočných stolů vytvořila Kitagawa výkonově vyvážený nový standard otočných stolů pro budoucí potřeby trhu.

Samozřejmě je důležité zmínit, že Kitagawa má i výkonnější (GT200) a kompaktnější (CK200) otočné stoly, ale nová MK200 je konstruována s tím, aby vyhověla 90 % požadavků zákazníků a ve většině případů tak bude dostatečně výkonná, aby vyhověla náročným požadavkům různých řezných podmínek.

MK200 vyhověla náročným testům deformací způsobených zpevňovacím momentem a splnila tak zavedené přísné standardy, které musí plnit všechny otočné stoly Kitagawa. Poměrně vysokých 570 Nm maximálního zpevňovacího momentu je totiž určeno silou, která způsobí radiální vychýlení šnekového kola o 30 µm. Kitagawa definuje toto vychýlení jako hranici, při které je ještě dodržena udávaná přesnost polohování otočného stolu. Čili těchto 570 Nm není jen vymyšlená hodnota, aby to v katalogu vypadalo lépe!

Tento fakt tedy výrazně odlišuje náš přístup od mnoha našich konkurentů, kteří maximální zpevňovací moment definují jako maximální moment prokluzu brzdy. Naopak, Kitagawa považuje moment prokluzu za velmi nebezpečný, protože otočný stůl je v tomto okamžiku dotlačen až do extrémního stavu těsně před poškozením.

Rádi bychom vás tedy ujistili o tom, že pokud budete využívat váš otočný stůl Kitagawa až do limitů uvedených v návodu, vaše dělička si zachová deklarovanou přesnost i tam, kde ostatní selhávají.

Toto zvýšení zpevňovacího momentu zároveň znamená i zvýšení možného řezného momentu nástroje a tím i zvýšení produktivity práce. MK200 poskytuje ve své třídě a velikosti nejvyšší moment pro souvislé obrábění (270 Nm). To je umožněno velkým průměrem šnekového kola a umožňuje vám to obrábění vašich obrobků s vysokou rychlostí i výbornou přesností.

                                                                                   

Můžete si všimnout, že MK200 je dodávána bez standardní lícní desky, což vám umožní vybrat si, jaký typ lícní desky potřebujete; ať už s T-drážkami, nebo standardní lícní deskou jako u současného typu MR200. Hlavní výhodou této změny je, že sklíčidlo, kolébka, nebo jakýkoliv jiný upínač může být montován přímo na vřeteno otočného stolu. Vynecháním této, někdy zbytečné, mezidesky se zmenší vzdálenost působiště řezných sil od ložiska vřetena a tím i jeho zatížení a opotřebení. Zároveň vzroste tuhost celé soustavy.

                                                                    •   Katalogy

Montáž

                                                 

Zapuštěné upínací šrouby jsou významné vylepšení, které zmenší půdorys, který otočný stůl po montáži zabírá ve srovnání se současnou MR200. Všichni dobře víme, že instalace děličky na stůl stroje může být významné omezení možností z hlediska zabraného místa. Cokoliv, co pomůže otočnému stolu zabrat méně místa, které pak lze využít pro konstrukci upínání a vložení většího obrobku, je významný faktor, který by měl ovlivňovat už samotný výběr otočného stolu.

                                                                                          

Zapuštěné upínací šrouby navíc umožňují montáž jakékoliv podložky pod otočný stůl z vrchu místo zespodu (jak je vidět výše u MR200).

                         

Celkově kompaktnější konstrukce MK200 včetně zapuštěných šroubů snižuje zastavěnou plochu o 40 %!

Nové provedení upevnění děličky ke stolu stroje také omezuje hromadění špón kolem základny děličky (dříve upevněné upínkami s mnoha hranami a kapsami). Tím je snížen čas potřebný na čištění a je výrazně omezena možnost kontaktu upínače s nahromaděnými špónami. Toto je velmi důležité zejména pokud se obrábí v automatickém cyklu.

Široký výběr rotačních spojek

Rotační spojka zajišťuje bezproblémový přívod vzduchu/hydrauliky na lícní desku otočného stolu v případě, kdy je potřeba (například z důvodu automatizace) silově ovládat upínač instalovaný přímo na lícní desce, nebo na kolébce. Nemusíte tak řešit přívod médií různými hadicemi, nebo trubkami, což s sebou přináší nejrůznější komplikace.

MK200 má větší průchozí díru než současná MR200 což umožňuje použití vestavěné rotační spojky 6+1 místo původních 4+1 kanálů. To je velká výhoda zejména pro složitější automatizované přípravky použité na kolébce.
Rotační spojka s 6+1 kanály má navíc středovou průchozí díru 12,5 mm, kterou lze využít pro dodatečný přívod vzduchu, nebo hydrauliky a tím ještě dále vylepšit možnosti a funkce upínačů.
Kitagawa nyní na zakázku nabízí dodání vysokotlakých 4 a 6kanálových rotačních spojek pro tlak 25 MPa. Vysoký tlak umožní zmenšení rozměrů upínačů a zrychlení času upnutí.

                                                                                   

                                                                    •   Katalogy